Servei d’atenció a domicili i arranjament d’habitatges del nucli@ntic (TaB)

El Servei d'Ocupació de Catalunya mitjançant el Projecte "Treball als barris" promou la realització d'accions en matèria ocupacional i de desenvolupament local, les persones destinatàries de les quals són aquelles que viuen als barris que tenen aprovats projectes d'intervenció integral per la Generalitat de Catalunya a l'empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny.

Durant l’any 2012, a través del Programa "Treball als barris 2011" es van desenvolupar , actuacions destinades a la contractació de 4 persones residents al nucli antic, amb un contracte de durada de 6 mesos,  per dur a terme les següents activitats:

  1. Arranjament d’habitatges del nucli@ntic amb manca d’equipaments bàsics i certs problemes d’habitabilitat. S’han dut a terme actuacions en 5 llars.
  2. Ampliació del servei d’atenció a domicili. S’ha realitzat el servei en 20 noves llars situades al nucli antic.

Durant el 2013, en la convocatòria de "Treball als Barris 2012", s'ha donat continuïtat, gràcies a la subvenció rebuda pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) als programes iniciats el 2012 pel que fa a l'arranjament d'habitatges situats al nucli antic i l'ampliació del servei d'atenció a domicili. Aquestes dues actuacions han permès la contractació de 4 persones residents al nucli antic durant 6 mesos.

Durant el 2014, en la convocatòria de "Treball als Barris 2013"  s'han desenvolupat els mateixos  projectes que en les anteriors convocatòries el que ha permès poder contractar 4 persones residents al nucli antic durant 6 mesos.

Durant el 2015, en la convocatòria "Treball als Barris 2014" gràcies a la subvenció s'ha treballat en els mateixos projectes a través de la contractació de 4 persones residents al nucli antic durant 6 mesos.