Explicació general

Què és el Pla de Barris i per a què es demana?

El Pla de Barris és un programa creat a partir de l’aprovació, per part de la Generalitat de Catalunya, de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.

Amb aquesta llei, coneguda com a “La Llei de Barris”, la Generalitat de Catalunya pretén dotar les administracions catalanes dels instruments necessaris per tal de dur a terme intervencions de caire social, urbanístic i de promoció econòmica en aquells barris de Catalunya que ho necessitin.

El 22 de juny de 2010, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Projecte d’Intervenció Integral del Nucli @ntic de La Selva del Camp, amb un import de 4 milions d’euros, repartits en cinc anys. La subvenció atorgada per la Generalitat és de 3.000.000 €, i l'aportació de l'Ajuntament es xifra en 1.000.000 €.

L'Ajuntament ja fa anys que fomenta la rehabilitació de les cases i la millora dels carrers i de les instal.lacions del Nucli @ntic per tal de mantenir aquesta part del poble atractiva i en harmonia amb la resta del conjunt urbà.  El finançament obtingut del Pla de Barris permetrà acabar les millores de la part antiga del poble amb finançament extern.

Aquests diners suposen la subvenció més important mai aconseguida per l'Ajuntament, i es destinaran íntegrament a millorar el Nucli @ntic i les condicions de vida de les persones que hi resideixen ara, i de les que hi viuran en el futur.