Propostes d'actuació

 
Actuacions que ja s'han realitzat
 
Actuacions pendents de realitzar
 
En curs o es prolonguen durant els anys del projecte
 
No es faran
Codi Actuació Inversió Estat
1.01.01 Nova urbanització i millora dels serveis al tomb de muralles. Raval de Sant Rafael 895.386,80€
1.02.01 Nova urbanització, ampliació viària i millora dels serveis al tomb de muralles. Raval de Sant Pere 766.638,60€
1.03.01 Nova urbanització i millora dels serveis al tomb de muralles. Passeig Josep Cristià 395.192,20€
1.04.01 Reforma i enjardinament de la Plaça Portal d’Avall _ ACTUACIÓ MODIFICADA I NO EXECUTADA A TRAVÉS DEL PLA DE BARRIS_ 332.920,00€
1.05.01 Millora de l’enjardinament del Tomb de Ravals (amb 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4) i eliminació del bassal abandonat al Raval Sant Pere 59.785,00€
2.01.01 Pla d’ajuts per a la rehabilitació de façanes 80.000,00€
2.02.01 Pla d’ajuts per a la rehabilitació d’elements estructurals dels edificis 100.000,00€
2.03.01 Pla d’ajuts per a la millora de l’accessibilitat als edificis: instal·lació d’ascensors 60.000,00€
3.01.01 Pla Director de la rehabilitació del Castell de la Selva (2010-2011) – Finalització de la rehabilitació. 376.732,00€
3.02.01 Pla Director de la rehabilitació del Castell de la Selva – Disseny i execució del projecte de museïtzació 130.000,00€
3.03.01 Creació del Casal del nucli@antic (annex i ampliació de Santa Llúcia) 446.150,20€
3.04.01 Creació del centre de serveis al nucli@antic (a l’edifici de les antigues Casernnes) 510.000,00€
4.01.01 Xarxa de telecomunicacions segura entre els edificis municipals i equipaments del nucli antic 7.460,00€
4.02.01 Creació d’una Xarxa Wimax al nucli antic 34.500,00€
4.03.01 Casal del nucli@antic: creació i funcionament de l’Aula d’informàtica i Telecentre 50.000,00€
4.04.01 Casal del nucli@antic. Auditori de Santa Llúcia i edifici annex (entitats): Espai WiFi de lliure accés. 6.000,00€
4.05.01 Punts d’informació dinàmica en equipaments i espais públics (Tòtems informatius gestionats via Wimax) 42.000,00€
5.01.01 Finalització del pla de reducció de residus domèstics (cubells, bosses compostables i campanya de sensibilització) 24.000,00€
5.02.01 Implantació del servei de tractament d’olis domèstics (materials i campanya de sensibilització) 16.000,00€
5.03.01 Realització d’una auditoria energètica als edificis d’equipaments públics i aplicació de les seves recomanacions d’estalvi 49.000,00€
5.04.01 Millora de l’eficiència energètica i del consum d’aigua als habitatges (materials i campanya de sensibilització) 29.000,00€
5.05.01 Finalització del pla de prevenció de la contaminació lluminosa (fase del nucli@antic) 74.665,20€
5.06.01 Creació d’un aparcament dissuasori al Raval Sant Pere per a facilitar l’accés peatonalitzat al nucli antic_ ACTUACIÓ MODIFICADA_ 52.400,00€
7.01.01 ECO- Pla de subvencions per adequació de locals comercials al nucli@ntic i recuperació de locals inactius 120.000,00€
7.02.01 Pla de dinamització comercial del nucli antic de la Selva del Camp (foment) 43.000,00€
7.03.01 ECO/TUR.- Adaptació de l’annex al Castell per Oficina de Turisme Municipal 40.000,00€
7.04.01 URB.- Oficina tècnica del nucli@ntic (equipament, mobiliari i equips informàtics) 12.000,00€
7.05.01 URB- Oficina tècnica del nucli@ntic (Pla de comunicació, difusió i participació) 12.000,00€
7.06.01 SOC – Casal del nucli@antic: activitat d’escola d’idiomes 18.000,00€
7.07.01 SOC – Casal del nucli@antic: Activitat: espai d’acollida per nouvinguts 15.000,00€
7.08.01 SOC – Casal del nucli@antic: Activitat: servei de reforç es escolar i centre obert /ludoteca 40.000,00€
7.09.01 SEG- Servei de vigilància al nucli antic (Millora dels equips del servei) 14.100,00€
8.01.01 Supressió de barreres arquitectòniques a la Casa de la Vila (Plaça Major núm. 4) 10.000,00€