Pla de participació

La participació de tots

Un procés de rehabilitació com el que ens ocupa, requereix de la participació de tothom. Per aquest motiu, el desenvolupament del Projecte d'Internvenció Integral al Nucli @ntic inclou un procés de participació ciutadana que permeti la implicació de tota la ciutadania des del seu inici mitjançant la realització de consultes i sessions de debat.

El procés de participació estarà obert a tothom i anirà acompanyat d'una àmplia difusió tant del del contingut del projecte com de les diferents accions participatives que es puguin dur a terme, per tal de facilitar l'assistència de tothom que hi estigui interessat.