Organització

El projecte d'intervenció integral contempla un conjunt d'actuacions, definides a partir de la reflexió del treball polític i tècnic entorn a la situació actual del Nucli Antic. Des d'aquesta perspectiva totes les accions han d'anar coordinades sota una mateixa estratègia. És per això, que cal implicar tots els agents present al Nucli, facilitant el treball en xarxa i el dinamisme. La participació és clau per poder dur a terme un projecte coherent amb i pels residents del nucli i municipi en general.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL COMITÈ D'AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA DE BARRIS

1.Representants de l'Ajuntament de la Selva del Camp

Alcalde

Regidor d'Urbanisme i Habitatge

Regidor de Cultura

Secretari - Interventor de l'Ajuntament de la Selva del Camp

Arquitecta tècnica municipal

 

2. Representants de la Generalitat de Catalunya

Delegat territorial de Govern a Tarragona

Directora del Serveis Territorials del SOC a Tarragona

Un representant del Programa de Salut al barris

Director de Serveis Territorials a Tarragona

Tècnic de l'Oficina de Gestió del Programa de Barris

Directora dels Serveis Territorials de Govern a Tarragona

Subdirector General de Programació

Directora del Serveis Territorials a Tarragona

Cap dels Serveis Territorials d'Habitatge

Cap de l'Oficina de Gestió del Programa de Barris

Cap de Gabinet d'Anàlisi REURSA

 

3. Representants d' Entitats Veïnals, Associacions Ciutadanes i Agents Econòmics i Socials

Un representant de l'AMPA Escola Abel Ferrater

Un representant del Club ciclista Selvatà

Dos membres en representació veïnal

Dos membres representants d' agents econòmics