Objectius del projecte

Objectiu general

Aconseguir la millora social, econòmica i territorial del Nucli @antic de la Selva del Camp, per tal que sigui un espai on faci goig viure-hi i on les persones puguin desenvolupar el seu projecte de vida.

Objectius específics

Objectiu específic 1

Invertir el procés de degradació urbanísitica de la xarxa viària, dels serveis i de les edificiacions del Nucli @ntic de la Selva del Camp.

  • En relació a la situació urbanística, xarxes de serveis i dotacions d'equipaments
  • En relació a l'edificació

Objectiu específic 2

Assegurar la cohesió social, educativa i relacional dels habitants del Nucli @ntic de la Selva del Camp.

  • En relació a la població
  • En relació a la situació social
  • En relació a l'associacionisme

Objectiu específic 3

Posar en valor el patrimoni històric per dinamitzar l'economia i el potencial comercial del Nucli @ntic.

  • En relació a la situació econòmica
  • En relació a la situació mediambiental