Anàlisi de partida: debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.

El Pla d'Intervenció integral al Nucli antic de la Selva del Camp fa un estudi detallat de les característiques urbanístiques, socials i econòmiques de l'àmbit d'actuació, amb dades exhaustives referides en els següents apartats:

3.1) Descripció de l'estat de conservació de l'edificació, i delimitació d'àrees per a l'exercici dels drets de tempteig i retracte.
3.2) Descripció de la població
3.3) Descripció de la situació econòmica
3.4) Descripció de la situació social
3.5) Associacionisme i participació ciutadana
3.6) Descripció de la situació mediambiental
3.7) Descripció de la situació urbanística, xarxes de serveis i dotacions d’equipaments

Aquesta documentació és accessible per a la seva consulta a l'Oficina del nucli@ntic.