Treball als Barris 2014

Dilluns, 15 Desembre, 2014
Aprovació del Projecte "Treball als Barris 2014"

Ja ha estat resolta la convocatòria , EMO/225/2014 de 22 de juliol, del programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte "Treball als barris".

Amb l'objectiu de donar continuïtat a les actuacions iniciades l'any 2011, en aquesta convocatòria es va sol·licitar de nou poder dur a terme actuacions ocupacionals.

L'aprovació d'aquesta convocatòria per un import de 34.144,02€, permetrà contractar  el 2015, 4 persones residents al nucli antic durant 6 mesos , amb les funcions següents:

Un paleta i un peó, per realitzar obres menors d'aquells habitatges del nucli antic  amb mancances de serveis bàsics d'aquelles persones amb pocs recursos eocnòmics i dues persones per ampliar el servei d'atenció a domicili (SAD).